Jaarverslag
2022

Samen werken wij aan jouw duurzame leefomgeving

Open het jaarverslag

 

 

 

Wij presenteren je ons jaarverslag over 2022. Een korte terugblik met inhoudelijk mooie resultaten. Voor het eerst hebben we dit ook gedurende het jaar al gedaan, bijvoorbeeld met een kort filmpje over ons toezicht op de energiebesparing bij bedrijven.

Arnold van Vuuren, directeur

 

 

 

Wij vierden ons 10 jarige bestaan in 
2022

Wij bestaan 10 jaar!

1 juli 2022 was het zover: de ODRU bestond 10 jaar.
Tot 1 juli 2023 vieren we dat de milieudienst Noord-West Utrecht en de mileudienst Zuidoost Utrecht samen verder gingen als een omgevingsdienst.

Personeelsdag

Én we hadden geluk, we mochten dit feestje weer samen vieren. We pakten extra uit en samen genoten we van onze ‘boeren’-personeelsdag in september en ons kerstfeest in het prachtige Spoorwegmuseum. 

Hazelnootboom

We gaven onze gemeenten en samenwerkingspartners een ‘wijze’ ODRU-hazelnootboom.

De hazelnootboom wordt gezien als de ‘wijze boom’. Alle wijsheid zit, zoals het gezegde luidt, ‘in een notendop’. De boom moedigt aan om op zoek te gaan naar informatie en inspiratie op verschillende vlakken. In de kern van de hazelnoot wordt al het goede opgeslagen en deze boom leert ons daarom het opslaan en doorgeven van kennis.

Wij bestaan 10 jaar!

1 juli 2022 was het zover: de ODRU bestond 10 jaar.
Tot 1 juli 2023 vieren we dat de milieudienst Noord-West Utrecht en de mileudienst Zuidoost Utrecht samen verder gingen als een omgevingsdienst.

Hazelnootboom

We gaven onze gemeenten en samenwerkingspartners een ‘wijze’ ODRU-hazelnootboom.

De hazelnootboom wordt gezien als de ‘wijze boom’. Alle wijsheid zit, zoals het gezegde luidt, ‘in een notendop’. De boom moedigt aan om op zoek te gaan naar informatie en inspiratie op verschillende vlakken. In de kern van de hazelnoot wordt al het goede opgeslagen en deze boom leert ons daarom het opslaan en doorgeven van kennis.

Personeelsdag

Én we hadden geluk, we mochten dit feestje weer samen vieren. We pakten extra uit en samen genoten we van onze ‘boeren’-personeelsdag in september en ons kerstfeest in het prachtige Spoorwegmuseum. 

Ook in 2023 staan er nog activiteiten op het programma en we sluiten dit jubileumjaar in juni af met een spetterend feest voor onze collega’s. 

 

 

Jouw omgeving is ons vak

Bekijk video

Toezicht en handhaving

Adviezen

Vergunningen en meldingen

1 Nota bodembeheer

 

Sinds eind 2022 is er 1 Nota bodembeheer die door alle 15 ODRU-gemeenten is vastgesteld. Dat betekent bijvoorbeeld dat iedereen die grond wil verplaatsen in welke ODRU-gemeenten dan ook, gebruik kan maken van dezelfde informatie op ODRU.nl.

Weer 2 gemeenten geven mandaat voor enkelvoudige omgevingsvergunningen milieu

 

Op 1 december 2022 sloten weer 2 ‘nieuwe’ gemeenten aan voor het enkelvoudig mandaat en handelen we nu voor in totaal 12 gemeenten de enkelvoudige omgevingsvergunningen milieu helemaal af. Afhandeling gaat hierdoor sneller. 

Wij begeleiden en informeren over het Soortenmanagementplan (SMP)

 

Kwetsbare diersoorten moeten beschermd worden. Ga je bijvoorbeeld isoleren, dan moet je een ecologisch onderzoek doen. Dit kost veel tijd en onderzoeksinspanning. Daarom laten gemeenten een Soortenmanagementplan (SMP) uitvoeren, in één keer voor iedereen. Zoals onze gemeente Zeist. 

Intaketafel

Wij adviseren, denken mee over uw initiatief, ook als deze niet past binnen binnen het omgevingsplan

 

Onze collega’s nemen deel aan de intaketafel. De Intaketafel is een overlegorgaan van de gemeente met ruimtelijke adviseurs en adviseurs van buitenruimte. Aan de intaketafel wordt een integrale afweging gemaakt of het initiatief wel of niet kansrijk is voor het verlenen van een vergunning. Zoals bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

 

Onze collega’s

240 medewerkers

141 collega’s vast in dienst en 99 collega’s ingehuurd

 

72 fulltimers en 69 parttimers

74% van onze collega’s volgden een cursus of opleiding

 

Arbeidsverzuim  6,16%

2,92% kortdurend en middellang verzuim en 3,24% lang en extra lang verzuim

 

159 vrijwilligers bij onze NDC centra

In- en uitstroom

23 nieuwe collega’s kwamen bij ons werken

3 collega’s stroomden intern door

27 collega’s verlieten de ODRU, waarvan 5 vanwege pensioen en 1 boventallig

 

 

Integraal Toezicht en Handhaving

480 energie-onzuinige situaties in 2022

Door slimmer gebruik te maken van data en meer toezichthouders in te zetten, heeft de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in 2022 ruim 480 energie-onzuinige situaties ontdekt.

Energiebesparende maatregelen zijn sinds 2022 onderdeel van alle reguliere milieucontroles bij bedrijven. De ODRU ontwikkelde hier in het afgelopen jaar een standaard methode voor. Bij midden- en grootverbruikers wordt toezicht gehouden op de toepassing van energiebesparende maatregelen op het gebied van ventilatie, verwarming en verlichting. Kleinverbruikers krijgen informatie over energiebesparing en subsidies.

Specialistisch energietoezicht

De ODRU heeft in 2022 drie toezichthouders aangesteld voor specialistische taken op het gebied van energie. Ook is een externe toezichthouder aangetrokken. Hierdoor konden in 2022 zo’n 170 bedrijven worden bezocht voor energiecontroles. Naast deze fysieke controles werd onderzoek gedaan naar een groep van ongeveer 1500 bedrijven die mogelijk in overtreding is van de informatieplicht energiebesparing.

Resultaat van energiecontroles

Door gebruik te maken van verschillende informatiebronnen kon de ODRU heel gericht de energiecontroles inplannen. In totaal werden hierdoor ruim 480 situaties ontdekt waar energiebesparende maatregelen nodig zijn. Deze bedrijven moeten de besparingen binnen een afgesproken termijn alsnog doorvoeren. Daarnaast hebben zo’n 160 bedrijven zelf een melding gedaan op grond van de informatieplicht energiebesparing. Dit geeft informatie die onder andere gebruikt kan worden bij de selectie voor energiecontroles.

Samenwerking ODRU en RUD

De komende tijd gaan de ODRU en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) versneld samenwerken op het gebied van toezicht en handhaving en energiebesparing. Hiervoor is een voorstel aangenomen om de specialistische controle op energiebesparing vanaf 2023 steeds verder te uniformeren.

Nico is een van de toezichthouders van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) en hij controleert of bedrijven voldoen aan de wettelijk plicht. In de video bezoekt Nico Miele Nederland.

Bekijk video

Casus: een vakantiewoning met asbest

Wat: Sloopwerkzaamheden in een vakantiewoning waar asbest aanwezig was
Wie: Dennis Miltenburg (Toezichthouder Asbest/BOA)
Waar: Meerkerk
Wanneer: 23 september 2022

De situatie

Een toezichthouder van de gemeente Vijfheerenlanden vertelt Dennis Miltenburg over sloopwerkzaamheden bij een vakantiewoning in Meerkerk, waarbij asbest beschadigd is geraakt. De situatie heeft spoed: de vakantiewoning bevindt zich op een vakantiepark waar kinderen rondlopen. Het is overdag, doordeweeks en het gebeurt vol in zicht. Deze situatie brengt zowel milieu als mens in gevaar.

Het gesprek

De eigenaar en betrokken aannemer hebben bewust een risico genomen vanwege tijd en geld. Dennis gaat het gesprek met ze aan: hij legt de situatie uit en geeft aan dat ze één uur hebben om een asbestinventarisatie op te tuigen en een asbestsaneerder te vinden voor een spoedsanering. Geven ze hier geen gehoor aan, dan nemen de Omgevingsdienst regio Utrecht en de gemeente de regie over en regelen het. Dat betekent dat de gemaakte kosten voor het uitvoeren van de asbestinventarisatie en -sanering op de eigenaar verhaald wordt.  

De vervolgstappen

De eigenaar regelt alles binnen het uur. In het weekend van 23, 24 en 25 september 2022 saneert een gecertificeerd bedrijf al het asbesthoudende materiaal dat beschadigd is geraakt bij de sloopwerkzaamheden. Gezien de ernst van de overtredingen maakt een BOA van de ODRU een proces-verbaal op voor de eigenaar en de aannemer.

Dennis: Deze casus is bijzonder, omdat alles is opgevolgd, ondanks de complexiteit van de situatie. Er was geen sprake van weerstand of agressie, waardoor het vlot is verlopen.”

 Op stap met de ODRU

In september 2022 organiseerden wij een Open Huis. Wij nodigen o.a. raadsleden uit om met een toezichthouder of geluidspecialist op pad te gaan. Zo kunnen zij in de praktijk zien waarmee een toezichthouder te maken kan krijgen, hoe hij daarmee omgaat en hoe hij feiten verzamelt. Eén van de raadsleden die mee is gegaan, is Marianne Mols, raadslid voor GroenLinks in IJsselstein. Hieronder haar verhaal. 

Vandaag was het dan eindelijk zover: ik mocht mee op controlebezoek met Dennis, toezichthouder Asbest en Sloop van de ODRU. Wij hadden eerder al eens afgesproken, maar die afspraak moest Dennis afzeggen vanwege een calamiteit, iets met een grote villa, geld van schimmige herkomst en aanwijzingen van grootschalige overtreding van de asbestregels.

Het pand waar wij vandaag een bezoek aan brachten, was ook best een mooie villa, maar dan een waar een team asbestverwijderaars geheel volgens de regels aan het werk was. Dat was in ieder geval de uitkomst van de controle van vandaag: de administratie was op orde, de meetgegevens bleven binnen de toegestane marge, de asbesttent (containment) met sluis en douche stonden goed opgesteld.

Wat ook goed ging, was het contact met de mannen van het asbestverwijderingsbedrijf. Behalve over de voorliggende klus, werd ook over andere zaken gesproken. Zo vertelden de werkmannen over de directeur van een ander asbestverwijderingsbedrijf, die jarenlang geen premies had afgedragen voor zijn werknemers, en nadat dit aan het licht was gekomen, gewoon weer een nieuw bedrijf was begonnen. De voorman sprak over de klussen die zijn bedrijf nog meer doet, zoals het plafond van de metrobuizen in Rotterdam.

Dat asbest nog op heel veel plekken voorkomt, werd mij ook duidelijk uit de verhalen van Dennis. Veel in de villa’s rond Utrecht, maar ook in flats, op boerenstallen en dus in metrobuizen. Het is zijn taak om in de gaten te houden of al dat asbest in de ODRU-gemeenten volgens de regels wordt gemeld en verwijderd. Dat doet hij niet alleen na een melding, of steekproefsgewijs, hij gaat ook actief op zoek naar aanwijzingen. Zo is hij weleens een verdachte situatie op het spoor gekomen door gegevens van een stroom afgevoerd asbest te combineren met luchtfoto’s..

Dergelijke onderzoeken lijken de moeite waard, want asbestregels worden best vaak overtreden, zei Dennis ook. Om in zulke situaties sneller en daadkrachtiger te kunnen optreden, heeft hij zich laten opleiden tot boa. En hij zit vaak goed met zijn vermoedens, vertelde hij met enige trots, want laatst kreeg hij bericht dat 95%  van de zaken die de boa’s van de ODRU hebben aangebracht bij het functioneel parket, tot een boete heeft geleid.

En er is nog een derde, nieuw spoor waar Dennis – en dus de ODRU – op inzet om naleving van de asbestregels te bevorderen. Dat is het actief informeren van aannemersbedrijven over asbestregels. De verwachting is dat je aannemers dan later makkelijker kunt aanspreken op het naleven van die regels. 

Het was al met al een interessante excursie, waar ik een aardig beeld heb gekregen van de werkwijze bij de afdeling Asbest en Sloop, en daarmee een beter beeld van de ODRU als geheel. De excursie was ook een goed tegenwicht tegen de geluiden die je als raadslid ook hoort, over handhaving die te weinig gebeurt. Ik kan ieder raadslid deze excursie aanraden.

 

Samenwerking RUD en ODRU

Van elkaar aanvullen naar met elkaar werken

Van elkaar aanvullen naar met elkaar werken

14 juli 2022

Kickoff managementteams.

Eerste aftasting voor intensievere samenwerking.

November 2022

Hoe kan de samenwerking bijdragen aan het bereiken van de opgaven voor omgevingsdiensten?

Beide managementteams zitten opnieuw bij elkaar en komen tot de conclusie dat veel thema’s alleen niet robuust neergezet kunnen worden. Denk aan stikstof, energietransitie, integrale gebiedsontwikkeling, informatiegedreven omgevingsdienst en robuuste bedrijfsvoering.

1 juli 2022

Danielle Verkade is aangesteld als procesmanager RUD en ODRU.

 

 

Hoe verder in 2023?

Beide besturen gaat om de tafel om over de toekomst van de samenwerking te praten. Wat is hun stip op de horizon?

Én we vieren dat de afspraken over uitwisselen van bodemmedewerkers worden vastgelegd. Het eerste succes in de samenwerking!

Van elkaar aanvullen naar met elkaar werken

14 juli 2022

Kickoff managementteams.

Eerste aftasting voor intensievere samenwerking.

1 juli 2022

Danielle Verkade is aangesteld als procesmanager RUD en ODRU.

 

 

November 2022

Hoe kan de samenwerking bijdragen aan het bereiken van de opgaven voor omgevingsdiensten?

Beide managementteams zitten opnieuw bij elkaar en komen tot de conclusie dat veel thema’s alleen niet robuust neergezet kunnen worden. Denk aan stikstof, energietransitie, integrale gebiedsontwikkeling, informatiegedreven omgevingsdienst en robuuste bedrijfsvoering.

Hoe verder in 2023?

Beide besturen gaat om de tafel om over de toekomst van de samenwerking te praten. Wat is hun stip op de horizon?

Én we vieren dat de afspraken over uitwisselen van bodemmedewerkers worden vastgelegd. Het eerste succes in de samenwerking!

Sinds 1 juli 2022 is Danielle Verkade procesmanager ODRU / RUD. Dit betekent dat zij de samenwerking ‘ondersteunt, faciliteert, en aanmoedigt’.  Zo spreekt ze collega’s die een eerste idee voor een gezamenlijk project hebben, maar levert ze ook een dienstverleningsovereenkomst op. Wat haar opvalt? “We hadden het eerst alleen over het uitwisselen, nu gaat het steeds meer over echt samenwerken.”

De ODRU en de RUD trekken al langer samen op. ODRU-collega’s werkten al mee met RUD-projecten en andersom. Zo leverden de diensten samen een advies voor alle Utrechtse gemeenten op over de bruidsschat (Omgevingswet) en werd er gezamenlijk gewerkt aan de aanpak van PFAS in de bodem. Maar dat was altijd incidenteel. In september 2021 stelden beide algemeen besturen een intentieovereenkomst vast, die het uitwisselen van medewerkers administratief makkelijker maakte. Inmiddels zijn we weer een stap verder. Danielle: “Op 20 januari is de dienstverleningsovereenkomst bodem door beide ’voorzitters van de dagelijks besturen getekend. Dit is de eerste DVO voor het aan elkaar leveren van producten en diensten. Deze opzet kunnen we ook voor andere onderwerpen gaan gebruiken.”

Met deze dienstverleningsovereenkomst kunnen bodemmedewerkers van de RUD voor de ODRU aan projecten werken en andersom. Dit gebeurt al regelmatig, maar er werden altijd losse afspraken voor gemaakt. Nu zijn de kaders voor deze uitwisselingen in één keer geregeld. Danielle: “De DVO bodem was bedoeld om onder de Omgevingswet mensen uit te kunnen wisselen vanwege de verschuiving van bevoegd gezag, maar werkt ook onder de huidige wet- en regelgeving.” Een andere concrete stap in de samenwerking is dat alle medewerkers van de ODRU en de RUD inmiddels toegang hebben tot de 9de (ODRU), 10de (RUD) en 13de (ODRU en RUD) verdieping van het Provinciehuis. 

Danielle ziet vooral kansen voor de samenwerking. “Er is regionale problematiek die we niet alleen kunnen oppakken. Voor onderwerpen als stikstof en datagedreven werken is samenwerking de sleutel.” Deze regionale vraagstukken zijn besproken tijdens een gezamenlijk MT. “We gaan van elkaar aanvullen met ‘doe jij dit, dan doe ik dat’, naar ‘we doen dit samen’. 

Er ligt inmiddels dus een mooie basis, en er zijn kansen om de samenwerking uit te breiden. Maar er zijn ook grote en kleine hobbels om te nemen als we meer en intensiever samen aan de slag gaan. Danielle: “Het schuurt en piept soms als er daadwerkelijk samen aan iets gewerkt wordt. Je kunt het niet allebei op je eigen manier doen.” Voor de langere termijn liggen er grotere opgaven. Zo hebben de ODRU en de RUD verschillende zaaksystemen en worden beide diensten anders gefinancierd. Dit kan de samenwerking soms in de weg zitten. In 2023 kunnen we kaders en handvatten vanuit de beide besturen verwachten. 

Naast deze bestuurlijke route moeten we volgens Danielle gewoon vlieguren blijven maken en veel samen gaan doen: “Ik hoop dat bodem en energie in 2023 echt van de grond komen, en dat een nieuw onderwerp als stikstof een vervolg krijgt.“

Natuur- en Duurzaamheids-communicatie

Hoeveel bezoekers mochten wij ontvangen

Ons leerlingenbereik bij het primair onderwijs

Opening van het Klimaatpaviljoen

De zomers in Nederland worden warmer en droger. Als het dan eindelijk regent, komt het vaak met bakken uit de hemel. Met wateroverlast tot gevolg…

Vanaf juni 2022 is op het terrein van De Boswerf het nieuwe Klimaatpaviljoen te bezoeken. Je vindt er inspirerende voorbeelden van wat je zelf kunt doen om je huis en tuin klimaatbestendiger te maken. Zo heeft het Paviljoen 3 soorten groen dak, met en zonder sedum.  De verharding is waterdoorlatend, handig voor als je toch een klein terras wil of een oprit. Verder kun je in de praktijk zien hoe je regenpijpen kunt afkoppelen of hoe je regenwater kunt opslaan, danwel laten infiltreren. Alles om te voorkomen dat regenwater zo het riool instroomt, want dan ben je het kwijt.
Het Klimaatpaviljoen is een initiatief van het Plantenasiel Zeist en De Boswerf en is mogelijk gemaakt door bijdragen van ruim 20 bedrijven en instellingen uit de regio.

Bekijk video

Duurzaamheid

Wat doen wij op het gebied van duurzaamheid en hoe duurzaam zijn wij zelf?

 

Als omgevingsdienst werken we aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. We ondersteunen en adviseren inwoners en bedrijven op het gebied van milieuvergunningen en zijn gespecialiseerd in milieutoezicht en -handhaving als het gaat om veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. Bij vergunningaanvragen, advies en toezicht bekijken we welke duurzame maatregelen bedrijven kunnen nemen. Denk aan de verplichting om energie te besparen en minimale milieubelasting. 

Brede inventarisatie van ontwikkelingen

In 2022 hebben wij ons georiënteerd op wat er op ons afkomt als het gaat om klimaat en duurzaamheid en 4 hoofdonderwerpen vastgesteld:

  1. Energietransitie
  2. Warmtetransitie
  3. Circulaire samenleving
  4. Klimaatadaptatie en biodiversiteit

De meeste aandacht is uitgegaan naar de energietransitie, omdat de ontwikkelingen rondom dit onderwerp direct de taakuitvoering door de gemeenten en ODRU raken. Voor de andere onderwerpen gaan wij de analyse van de relevante landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen in 2023 afronden.

Energiebesparing en duurzame opwekking door bedrijven

Om bedrijven te bewegen energiebesparende maatregelen te nemen en/of energie zelf duurzaam op te wekken is de inzet van de ODRU met vergunningen-, toezichts- en handhavingsinstrumenten onmisbaar. In het verleden waren de wettelijke eisen vooral gericht op nieuwbouw en grootschalige renovatie. We zien de laatste jaren echter dat er steeds meer wetgeving voor bestaande (utiliteits)bouw komt.

In 2022 heeft de ODRU een aanpak ontwikkeld voor het toezicht op de energielabel C-verplichting voor kantoren. Kantooreigenaren en -gebruikers hebben een brief ontvangen met informatie over deze nieuwe verplichting die op 1 januari 2023 in werking is getreden.

Samenwerking RUD

Met de RUD Utrecht werken we samen aan een gezamenlijk toezichtsproduct. Door de selectie van bedrijven, uitvoering en communicatie met elkaar af te stemmen, ontstaat een gelijker speelveld voor bedrijven binnen de provincie. Wij willen daarbij ook robuuster worden in de uitvoering van energiecontroles.

Circulair bodembeleid

In ons advies over het nieuwe bodembeleid van de gemeenten hebben wij de hergebruiksmogelijkheden van grond geoptimaliseerd. Hiermee kunnen we voorkomen dat grond onnodig in de categorie afval terechtkomt.

#ODRUduurzaam

Wij verduurzamen onze bedrijfsvoering. Als organisatie hebben wij de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Vermindering van CO2 uitstoot voor ons woon-werkverkeer

Ons woon-werkverkeer veroorzaakt zo’n 70% van onze CO2-uitstoot. Dit moet minder.

  • Onze medewerkers krijgen een vergoeding voor de aanschaf van een (elektrische) fiets.
  • Collega’s werken gedeeltelijk thuis.
  • Bij nieuw te werven inhuurkrachten zijn gunningscriteria toegevoegd die over duurzame mobiliteit gaan.
  • In de komende periode kijken we of er binnen de arbeidsvoorwaarden mogelijkheden zijn om duurzamere vervoersmogelijkheden te stimuleren.

Duurzaam inkoopbeleid

Wij werken samen met marktpartijen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.

In 2022 zijn bijvoorbeeld nieuwe elektrische voertuigen en ICT apparatuur aangeschaft en in 2023 gaat een duurzame drukkerij het drukwerk en andere uitingen van de ODRU verzorgen.

Het uitgangspunt voor borrels, lunches en diners is vegetarisch

Bij de ODRU hanteren we het principe ‘Carnivoor geef het door’. Wij draaien de standaard om. Wie geen dieetwensen heeft doorgegeven, krijgt een maaltijd zonder vlees of vis. Wil je dit wel, dan geef je het door. Zo houden we voor iedereen maximale keuzevrijheid om vlees of vis te eten, maar eten we het wel een stuk minder.

Digitaliseren

We gebruiken zo min mogelijk papier door te digitaliseren.

Voor ons zakelijk verkeer gebruiken wij elektrische auto’s

Omdat collega’s soms ook vanuit huis naar een afspraak gaan, kunnen we ook gebruik maken van deelauto’s. De pilot hiervoor gaan we verder uitwerken in 2023.

Met de verhuurder van ons kantoor zijn we in gesprek over duurzame energie

Voor onze vastgoedsituatie zijn we grotendeels afhankelijk van onze verhuurder. Als zij het energieverbruik kunnen verduurzamen met eigen opwek, dan hebben wij daar automatisch voordeel van.

Onze Natuur- en Duurzaamheidscentra (NDC) zijn duurzame inspiratieplekken voor de bezoekers

Naast hun educatieve-, recreatieve- en participatiefunctie inspireren onze NDC’s bezoekers om duurzame keuzes te maken. Zo heeft de Boswerf in Zeist een klimaatpaviljoen. Het MEC Maarssen gaat (met support van gemeente Stichtse Vecht) aan de slag om een duurzame inspiratieplek te worden voor duurzame keuzes in en om het huis.

Alle medewerkers maken samen #ODRUduurzaam

Naast deze activiteiten zorgen we dat er regelmatig een artikel of nieuwsbericht op het intranet staat, zodat de medewerkers betrokken blijven en duurzame beslissingen nemen.

 

Onze jaarstukken

Stabiele productie en tegelijkertijd veel veranderingen

Stabiele productie en tegelijkertijd veel veranderingen

Bekijk hier onze jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening (artikel 24 lid 1 BBV).
Het jaarverslag bestaat uit deel I ‘de programmaverantwoording’ en deel II ‘de verplichte paragrafen’. De jaarrekening omvat in deel III ‘het overzicht van baten en lasten (op totaalniveau en per onderdeel)’

“Arbeidsmarktkrapte, veel tijdelijk personeel en ziekteverzuim: toch bleef het financiële resultaat dichtbij de nul”

Inhoudelijk hebben we weer mooie resultaten bereikt. Maar tegelijkertijd waren er ook veel veranderingen en een deel daarvan zal ook de komende jaren nog doorwerken. De gespannen situatie van de arbeidsmarkt waar we in 2021 al mee te maken hadden, zette in 2022 versterkt door. Daardoor lukte het ons maar net om de vaste personele bezetting op hetzelfde peil te houden, terwijl het doel was om de vaste bezetting helemaal op het gewenste niveau te krijgen. Hierdoor bleef de werkdruk hoog, was het ziekteverzuim boven de norm van 5% en hebben we veel tijdelijk personeel ingeschakeld. In combinatie met een andere belangrijke verandering – de onverwacht hoge inflatie – leverde dit een extra financiële last op. Gelukkig hebben we het financieel resultaat alsnog dicht bij de nul weten te houden.

In ons algemeen bestuur hebben we meerdere nieuwe leden mogen verwelkomen, als gevolg van de gemeentelijke verkiezingen in maart. En het bestuur heeft ook een nieuwe onafhankelijk voorzitter gekozen. Het nieuwe bestuur kon meteen aan de slag met de strategische thema’s die voor de komende vier jaren voor gemeenten en de ODRU van belang zijn. En daarmee zijn voorbereidende stappen gezet naar een geactualiseerde koers en ontwikkelagenda voor de organisatie, die in 2023 wordt vastgesteld. Dat is belangrijk, omdat er in het werkveld van de ODRU en andere omgevingsdiensten de komende jaren grote veranderingen aan de orde zijn. Zoals de energietransitie, de circulaire samenleving, de Omgevingswet en de te verwachten resultaten van het van het Interbestuurlijk Programma versterking VTH van IPO, VNG, Rijk en ODNL.

Alles bij elkaar hebben we in 2022 goed zicht gekregen op de uitdagende opgaven die voor de gemeenten en voor de ODRU de komende jaren in het verschiet liggen. Daar bereiden we ons op voor en daar hebben we zin in!